CÁC CHUYÊN MỤC / Văn bản Giáo dục / Văn bản của nhà trường
(Lượt xem: 18444 - Cập nhật: 16/10/2020)

      Quyết định công khai miễn, giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập và các khoản thu khác cho học sinh là con em gia đình chính sách, gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt hiện đang theo học tại Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân học kỳ I năm học 2020 – 2021

Các mục khác
  QUYẾT ĐỊNH: Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  QUYẾT ĐỊNH: Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách Quư I năm 2024 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  QUYẾT ĐỊNH: Miễn, giảm học phí đối với học sinh của trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024
  QUYẾT ĐỊNH: Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định: Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định: Về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quư III năm 2023 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định: Về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Cam kết chất lượng giáo dục và công khai các thông tin của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2023 - 2024
  Quyết Định: Về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quư I năm 2023 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định: Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành quy chế quản lư, sử dụng tài sản nhà nước của trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022 - 2023
  Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân công khai các thông tin về xác định chỉ tiêu công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023
  Quyết Định về việc công bố công khai cắt giảm, chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2021 (đợt 2) của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định về việc công bố điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định về việc công bố công khai cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2021 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUƯ 3 NĂM 2021
  Quyết Định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
1
2
3
4
5
6