CÁC CHUYÊN MỤC / Văn bản Giáo dục / Văn bản của nhà trường
(Lượt xem: 11157 - Cập nhật: 30/9/2021)

   Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân công khai quyết toán ngân sách năm 2020

Các mục khác
  QUYẾT ĐỊNH: Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  QUYẾT ĐỊNH: Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách Quư I năm 2024 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  QUYẾT ĐỊNH: Miễn, giảm học phí đối với học sinh của trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024
  QUYẾT ĐỊNH: Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định: Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định: Về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quư III năm 2023 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định: Về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Cam kết chất lượng giáo dục và công khai các thông tin của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2023 - 2024
  Quyết Định: Về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quư I năm 2023 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định: Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành quy chế quản lư, sử dụng tài sản nhà nước của trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022 - 2023
  Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân công khai các thông tin về xác định chỉ tiêu công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023
  Quyết Định về việc công bố điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định về việc công bố công khai cắt giảm, chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2021 (đợt 2) của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Quyết Định về việc công bố công khai cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2021 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUƯ 3 NĂM 2021
  CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUƯ 2 NĂM 2021
1
2
3
4
5
6