CÁC CHUYÊN MỤC / Lịch công tác - Lịch thi / Lịch công tác tuần
Lịch làm việc tuần 40 (từ 3/6/2024 đến 9/6/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 39 (từ 27/5/2024 đến 2/6/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 38 (từ 20/5/2024 đến 26/5/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 37 (từ 13/5/2024 đến 19/5/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 36 (từ 6/5/2024 đến 12/5/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 35 (từ 29/4/2024 đến 5/5/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 34 (từ 22/4/2024 đến 28/4/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 33 (từ 15/4/2024 đến 21/4/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 32 (từ 8/4/2024 đến 14/4/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 31 (từ 1/4/2024 đến 7/4/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 30 (từ 25/3/2024 đến 31/3/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 29 (từ 18/3/2024 đến 24/3/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 28 (từ 11/3/2024 đến 17/3/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 27 (từ 4/3/2024 đến 10/3/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 26 (từ 26/2/2024 đến 3/3/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 25 (từ 19/2/2024 đến 25/2/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 23 (từ 5/2/2024 đến 11/2/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 22 (từ 29/1/2024 đến 4/2/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 21 (từ 22/1/2024 đến 28/1/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
Lịch làm việc tuần 20 (từ 15/1/2024 đến 21/1/2024)
Xem anh dung kich thuoc

Chi tiết
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12