CÁC CHUYÊN MỤC / Văn bản Giáo dục / Văn bản của nhà trường
(Lượt xem: 11665 - Cập nhật: 3/1/2022)

 

Các mục khác
  QĐ về việc miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập và các khoản thu khác cho học sinh là con em gia đ́nh chính sách, gia đ́nh thuộc diện nghèo, hộ cận nghèo, gia đ́nh có hoàn cảnh đặc biệt hiện đang học tại trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân năm học 2019 - 2020
  Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2019 của trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUƯ 2/2019
  Báo cáo ba công khai (tháng 6.2019) cam kết chất lượng giáo dục, nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính năm học 2019 - 2020
  CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUƯ 1/2019
  Quyết định về việc công khai dự toán, thu chi ngân sách năm 2019 của Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
  Thủ tục, thời gian xin chuyển trường của học sinh đầu năm học 2018 - 2019
  Báo cáo ba công khai tháng 6.2018
  Kê hoạch thực hiện 3 công khai, 4 kiểm tra năm học 2018 - 2019
  Kế hoạch Thực hiện Quy tắc ứng xử giai đoạn 2018 - 2020
  QUY ĐỊNH THU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2017-2018
  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của đơn vị
  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của đơn vị
  Quyết định công khai cam kết theo thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT
  Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo của nhà trường từ năm học 2017 - 2018
  Kê hoạch thực hiện 3 công khai, 4 kiểm tra năm học 2017- 2018
  Thủ tục nhận bằng Tốt nghiệp THPT, Học bạ
  Thủ tục xin cấp các loại Giấy chứng nhận
  Thủ tục xin sao kết quả học tập
  Thủ tục xin bảo lưu kết quả học tập, xin thôi học
1
2
3
4
5
6