CÁC CHUYÊN MỤC / Lịch công tác - Lịch thi / Lịch thi - Kiểm tra
(Lượt xem: 3168 - Cập nhật: 6/6/2019)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

THANH XUÂN

 
   
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019

 

LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2018 – 2019

·        Hình thức: Kiểm tra tập trung, chia phòng

·        Môn Toán đề tự luận; Thời gian làm bài 90 phút.

·        Môn Hóa học: Đề TNKQ + Tự luận; Thời gian làm bài 45 phút.

·        Lịch chi tiết :

 

Ca

Khối

Thứ Ba

(18/06/2019)

Thứ Ba

(18/06/2019)

Địa điểm

Sáng

K10

7h30 - 9h00: Toán 10

 

Phòng học số 25

K11

7h30 - 9h00: Toán 11

9h30 - 10h15: Hóa học 11

Phòng học số 25

·        Giáo viên coi kiểm tra theo phân công.

·        Học sinh làm bài trên giấy thi, giấy nháp do nhà trường chuẩn bị. 

·        Học sinh có mặt tại phòng kiểm tra trước giờ kiểm tra 15 phút.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Quang Minh

 

 

 

Các mục khác
  SƠ ĐỒ PH̉NG THI TẠI ĐIỂM THI TRƯỜNG THCS THANH XUÂN NAM - THANH XUÂN
  SƠ ĐỒ PH̉NG THI TẠI ĐIỂM THI TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THANH XUÂN
  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021
  LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2019 – 2020
  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 10, KHỐI 11 năm học 2019 -2020 (Điều chỉnh)
  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 10, KHỐI 11 năm học 2019 -2020
  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 12 năm học 2019 -2020
  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I - KHỐI 10, KHỐI 11 năm học 2019 -2020
  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I - KHỐI 12 năm học 2018 -2019
  LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I năm học 2019 - 2020
  LỊCH THI THỰC HÀNH NGHỀ PT NĂM 2019
  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 10, KHỐI 11 năm học 2018 -2019
  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 12 năm học 2018 -2019
  LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II năm học 2018 – 2019
  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I - KHỐI 10, KHỐI 11 năm học 2018 -2019
  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I - KHỐI 12 năm học 2018 -2019
  LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I năm học 2018 - 2019