Hội thi cắm hoa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2016