Trang chủ       Giới thiệu nhà trường       THỜI KHÓA BIỂU       Album Nhà trường       Video - Clip       LIÊN HỆ       THƯ ĐIỆN TỬ
 
 

Thông báo trên trang chủ
Thông báo trên trang chủ

Thư ngỏ gửi các thế hệ Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đă, đang công tác, học tập tại trường

Thông báo tin nhanh
 
Email của bạn:
 
Số lượt truy cập Website tranhungdaothanhxuan-hanoi.edu.vn
 
 
 
 
 
CÁC CHUYÊN MỤC / Tin tức - Sự kiện / Thông tin giáo dục, hoạt động phong trào
(Lượt xem: 7372 - Cập nhật: 19/3/2018)

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 


         

Số: 808/SGDĐT-CTTT

V/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

Kính gửi:

 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;

- Thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc;

- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên.

 

     

            Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2018.

            Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT) phát động hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất đối với tất cả các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố như sau:

            1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức

            - Thông điệp truyền thông: “Hôm nay tôi sống xanh hơn”.

            - Nội dung và hình thức truyền thông:

+ Tuyên truyền kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong các đơn vị tham gia Giờ Trái đất và vận động gia đình, bạn bè, người thân cùng thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

+ Trưng bày hình ảnh, pa nô áp phích tuyên truyền trong và khu vực xung quanh trường;

+ Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các trường trong khu vực, các lớp, các khối, các khoa trong trường hưởng ứng Giờ Trái đất và công tác bảo vệ môi trường;

+ Thực hành tiết kiệm: Tắt đèn trang trí và các thiết bị điện chưa thực sự cần thiết trong cơ quan đơn vị và gia đình.

2. Tổ chức tắt đèn hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2018

            Các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố tổ chức thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ (trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 21h30, ngày 24/3/2018).

            Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị chủ động tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất của Thành phố năm 2018 thiết thực, hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND Thành phố;

- Sở Công thương;

- Đ/c Giám đốc Sở;

-Lưu:VT,CTTT.                                                                         

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Xuân Tiến

Các mục khác
  Tích cực tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất của Thành phố Hà Nội năm 2016
  Tổng kêt Hội giảng Mừng Đảng - Mừng Xuân và chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
  Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục pḥng chống ma túy cấp Thành phố năm học 2015 - 2016
  Hưởng ứng Ngày Thế giới pḥng chống AIDS và quyên góp gây Quỹ hỗ trợ trẻ em, người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn
  H́nh ảnh về Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2014
  Ngày hội đọc sách năm 2014
  Đón Đoàn Cán bộ - giáo viên trường THPT số 1 - Lào Cai về tham quan, học tập và giao lưu với nhà trường
1
2
3
 
 
 
   

 


 
THƯ VIỆN ẢNH
 
 
 
BÀI HÁT NHÀ TRƯỜNG
 
 
 
 
LIÊN KẾT