Trang chủ       Giới thiệu nhà trường       THỜI KHÓA BIỂU       Album Nhà trường       Video - Clip       LIÊN HỆ       THƯ ĐIỆN TỬ
 
 

Thông báo trên trang chủ
Thông báo trên trang chủ

Thư ngỏ gửi các thế hệ Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đă, đang công tác, học tập tại trường

Thông báo tin nhanh
 
Email của bạn:
 
Số lượt truy cập Website tranhungdaothanhxuan-hanoi.edu.vn
 
 
 
 
 
CÁC CHUYÊN MỤC / Tin tức - Sự kiện / Thông tin về các cuộc thi - hội thi
(Lượt xem: 4850 - Cập nhật: 3/8/2017)

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   2493        /SGD&ĐT-TCCB

V/v Giới thiệu, lựa chọn các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo để tham gia ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017

 

                                                 Hà Nội, ngày  01  tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:    - Trưởng phòng GD&ĐT các quận huyện;

                                           - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

       - Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ;                                       

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-ĐCT ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và công văn số 23110/BGDĐT-NGCBQLD ngày 21/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tham gia ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ sở giáo dục, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ triển khai hoạt động, giới thiệu, lựa chọn các sản phẩm sáng tạo tham gia ngày phụ nữ sáng tạo năm 2017 với nội như sau:

1. Chủ đề:

Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2.Mục đích:

Khơi dậy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu và Luật phòng, chống thiên tai (năm 2013), phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững

Phát hiện, hỗ trợ hiện thực hóa và nhân rộng các sáng kiến nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai (RRTT) và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ RRTT và thích ứng với BĐKH.

3. Nội dung tham gia:

Các ý tưởng tham gia chương trình cần tập trung vào các chủ đề sau:

Tăng cường sự tham gia và vai trò ra quyết định của phụ nữ vào quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng.

Các hoạt động phát triển sinh kế cho phụ nữ nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các hoạt động trước, trong và sau nhằm giảm nhẹ RRTT và thích ứng với BĐKH.

Phát huy vai trò của các tổ chức, Hội phụ nữ trong giảm nhẹ RRTT và thích ứng với BĐKH.

Các sản phẩm phục vụ cho nhân dân đặc biệt là phụ nữ nhằm giảm nhẹ RRTT và thích ứng với BĐKH.

4. Đối tượng tham gia:

Sản phẩm sáng tạo: Cá nhân là nữ, tập thể có nữ chiếm 40% trở lên hoặc tập thể do phụ nữ lãnh đạo/quản lý.

Ý tưởng sáng tạo: Áp dụng với tất cả cá nhân hoặc tập thể.

5. Tiêu chí, điều kiện lựa chọn sản phẩm, ý tưởng sáng tạo

a. Lĩnh vực tham gia:

Giáo dục và Đào tạo: Các sản phẩm phục vụ dạy, học, truyền thông nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho người học, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái giúp họ biết cách ứng phó để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

b. Yêu cầu về sản phẩm và ý tưởng

Sản phẩm sáng tạo: Có tính sáng tạo mới hoặc cải tiến, có khả năng ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả kinh tế cao.

Ý tưởng sáng tạo: Đảm bảo có tính khả thi; có khả năng ứng dụng và nhân rộng; có ý tưởng lồng ghép giới góp phần giảm khoảng cách giới.

6. Yêu cầu về hồ sơ.

Sản phẩm và ý tưởng sáng tạo đăng ký tham gia theo mẫu 01/2017-PNST hoặc mẫu 02/2017-PNST.

Các sản phẩm không thuật tiện di chuyển có thể chụp ảnh và kèm các tư liệu mô tả về sản phẩm.

7. Tổ chức và thực hiện

a. Phòng GD&ĐT

Triển khai đến toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Tổ chức lựa chọn các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo gửi tham dự.

b. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT

Tổ chức lựa chọn các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo trong đơn vị gửi tham dự.

c. Thời gian thu nhận sản phẩm và hồ sơ:

Sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo và hồ sơ nộp trước ngày 14/8/2017 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội qua phòng Tổ chức Cán bộ. Phòng 211 tầng 2, Số 23 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị tổ chức và thực hiện đúng thời gian trên. Mọi thông tin đề nghị liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Tổ chức Cán bộ gặp đồng chí Trần Văn Đức chuyên viên. Điện thoại: 0919.336.886. Email: tranduc@hanoiedu.vn.)./.

Nơi nhận :                                                       

- Như kính gửi;

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Hội LHPN Việt Nam ( để p/h);

- Lưu VT, TCCB.

 

GIÁM ĐỐC

 

  

  

Nguyễn Hữu Độ

 


 

Các mục khác
  TIN VUI TỪ KỲ THI HỌC SINH GIỎI CỤM CÁC KHỐI 10 VÀ 11, NĂM HỌC 2021 - 2022
  TIN VUI TỪ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2020 - 2021 CỦA HỌC SINH KHỐI 12 NHÀ TRƯỜNG
  Phát động cuộc thi Sáng kiến, mô h́nh phổ biến GDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trong nhà trường
  Hội thi TIM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy năm 2018
  Hội thi TIM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT cấp trường năm 2018
  KẾ HOẠCH tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”năm 2018
  Phát động Cuộc thi “V́ an toàn giao thông Thủ đô trên internet”
  Tin vui từ Giải Bóng rổ học sinh phổ thông thành phố - Cup MILO 2018
  KẾ HOẠCH tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lần thứ IV
  Giải Vô dịch Tranh biện Hà Nội mở rộng lần thứ nhất VSDC 2017
  Cuộc thi viết bài MẸ TRONG TÂM TRÍ CON lần thứ III NĂM 2017
  Thành tích của Thày và Tṛ từ các hội thi cấp thành phố năm học 2016 -2017
  Hội thi Luật gia tương lai cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy năm học 2016 - 2017
  Lục Hồng Mai - chi đoàn 10D4, ứng viên sáng giá trong cuộc thi “Nét đẹp Tràng An 2016”
  Tin vui từ Hội thi GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI và GIÁO VIÊN DẠY GIỎI cấp Cụm năm học 2016 - 2017
  HỘI THI NHÂN VIÊN Y TẾ TRƯỜNG HỌC GIỎI CẤP THPT NĂM HỌC 2016 - 2017
  Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai Cuộc thi viết về An toàn giao thông Thủ đô năm 2016
  LUẬT GIA TƯƠNG LAI - cuộc thi trực tuyến t́m hiểu kiến thức Pháp luật dành cho học sinh THPT
  Hội thi GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG cụm các trường THPT cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy năm học 2016 - 2017
  QUAN TÂM TỚI MỌI NGƯỜI - tiết dạy dự hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cụm năm học 2016 -2017
1
2
 
 
 
   

 


 
THƯ VIỆN ẢNH
 
 
 
BÀI HÁT NHÀ TRƯỜNG
 
 
 
 
LIÊN KẾT